KM Profit

Audyt

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Przeglądy sprawozdań finansowych
  • Usługi poświadczające wynikające z KSH
  • Audyty projektów unijnych
  • Inne usługi poświadczające