KM Profit

Accounting & Reporting

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Kompilacja danych
  • Doradztwo rachunkowe
  • Nadzór księgowy
  • Raporty menadżerskie